Bernt Smeds

Sammanfattning av intervju med Bernt Smeds, född 1937-03-27.
Intervjudatum: 2008-07-25

Intervjuare: Anna Mellgren

Bernt kom till Jäder som 10-åring tillsammans med sina föräldrar år 1947 där de bosatte sig i gården Jäders By 5. De kom då från Tobo i Uppsala län, där familjen bott sedan juni 1941. Till Tobo kom de då från Finland där Bernt är född. I Finland bodde de i den tvåspråkiga delen (Österbotten) så Bernt kunde svenska när han kom hit.
Familjen blev svenska medborgare 1947.

Bernt Smeds_1

Bernt fick börja i årskurs 3 vid Jäders skola. Han gick till och med årskurs 6. Därefter till realskolan i Arboga.
I Jäder skola var det ett 20-tal elever fördelade på sex klasser. Lärare var Karl Andersson. Denne lärare var bra på att berätta för barnen om Jäders historia. Han var också intresserad av Gustav Fröding så eleverna läste faktiskt mycket dikter. Bernt trivdes i skolan. På vintern åkte man skidor över ån, det var väldigt kalla vintrar.
På rasterna lekte man något som hette rövare och bönder. Man spelade också brännboll. Klasskompisen Sven Thorén var den som slog bollen längst i brännboll.
En klasskamrat som Bernt har minnen av är Arne Gustavsson. De båda lekte mycket ihop, Arne lånade ut sina Tarzan-böcker till Bernt.

På biomatinéerna vid Sturebion så var det lång kö när Tarzan-filmerna med Jonny Weismuller gick på bio. Bernt minns också att matiné-filmerna ofta spelade vid två tillfällen kl. 14 och kl.16 och då var det många barn som sprang från Sturebion efter att ha sett 14-föreställningen direkt till Folkan där en ny föreställning började kl. 16.
Bernt och Arne Gustavsson höll ihop under ungdomsåren. Byggde flotte att paddla med på ån. Det här var innan Bernt lärt sig simma.
Arnes familj hade bil och mamman skjutsade Bernt och Arne till danskurs i Arboga på IOGT-lokalen.

Missionshuset i Jäder användes sen till IOGT nykterhetslogen som bildades där när Bernt var i 15-årsåldern. Hans kamrat Arne Gustavsson gav förslag på namn till logen och det var Framtidshoppet. Många ungdomar var med i logen.

Bernt upplevde sin barndomstid i Jäder som bra. Men han tyckte att fadern krävde mycket av sina barn när det gällde att hjälpa till i jordbruket.

I realskolan valde han handelslinjen för att pappan tyckte det skulle vara nyttigt för sonen att lära sig om bokföring.
Bernt provade så småningom efter realskolan att ta över som bonde i Jäder men det passade inte honom.
Hösten 1955 började han på gymnasiet i Köping och där gick han till 1958. Efter avlagd examen så blev det militärtjänstgöring på I3 i Örebro, där han muckade som korpral.

På hösten 1959 blev det Uppsala där han började läsa filosofi och det trivdes Bernt med.

1963 tog han en fil.kand.-examen.

Var lärare på högstadiet i Kungsör i ett år.

Hamnade sen som lärare på Hemse folkhögskola på Gotland.

Fadern köpte 1947 ett jordbruk vid Jäders by som var relativt stort (Akademi-jordbruket) 50 ha åkermark och 20 ha skog. När familjen flyttade till Jäders by så hade Bernt en syster som var född 1940. I Sverige föddes sen flera syskon, Boris 1944 och Katrin 1951.

Mamman blev hemmafru på gården.
Djur på gården grisar, höns, hästar men bara en ko. Det som var kul var att köra familjens traktor, en Fordson Major, när han var ung. Han hjälpte alltså till på gården.
Fadern kunde köpa smedtjänster av brukets smed som hette Sander när så behövdes. Sander var förresten också kommunalt engagerad i Arboga Landsförsamling.

Bernt minns Jäders Idrottsförening som varje sommar anordnade en fest över lördag söndag. Där var det dans, akrobater, trollkarlar och tombola. Den ägde rum i grönytan vid Hammarsmedsgården.
När familjen Smeds kom hit 1947 så fanns det lanthandel, postkontor, järnvägsstation.
Man kunde i början köpa drivmedel vid lanthandeln men Bernt minns att efter handlarens (John Hellberg) död så upphörde den möjligheten och då fick man fara till Arboga för att köpa drivmedel.
Vid stationen bodde stinsen och det var på den tiden något väldigt fint.
Den som var disponent på bruket var Reutersvärd som senare flyttade och efter kom Ankarcrona. Ankarcrona hade två barn (de kan också ha varit kusiner, Bernt var inte säker) som drunknade i ån på 50-talet.
Efter Ankarcrona kom Birger och Astri Hedborg till herrgården.

Bernt kom åter till jordbruket vid Jäders by 1981. Mamman hade då flyttat till Arboga och pappan bodde på långvården i Köping fram till sin död 1984.
Jordbrukets mark blev då utarrenderad och senare köpte Sjölinder marken till gården. Mangårdsbyggnaden med annex blev avstyckade och det var i annexet som Bernt sen flyttade in.