Brand i smedjan

På torsdagskvällen den 1 juni 1899 inträffade en brand i smedjan.

Händelsen blev beskriven i en artikel i Arboga Tidning 2 juni 1899.

Det brinner vid Jäders bruk!
– ropades i går kväll vid halv 9-tiden på Arboga gator – och ett moln av velocipedister svepte ditut. Efter några minuter kom brandchefen konditor A. Johansson, chefen för gamla brandstationssprutan fabrikör C. V. Öberg samt brukets arrendator, firman C. A. Carlsson & Comp:s delägare, åkande i fyrsprång med nämnda spruta och servis av tre man från övande kåren, varefter frivilligt andra medlemmar av nämnda kår ditskyndade på skjuts och på cyklar. Bortom Godby omåktes gjuteriets stora spruta, som framkommen till brandplatsen placerades vid dammen, medan Arbogasprutan sökte hindra elden att intränga i stora smedjan. Elden, som utbrutit i en mellanbyggnad mellan gjuteribyggnaden och Martinugnen, var emellertid redan av brukets folk och med hjälp av sprutor från Jäders gård, Elholmen och Godby hejdad i sin framfart. När eldutbrottet märktes, bildades vattenlangningskedja och släckningen pågick oförtrutet. Skadan inskränktes till trossbottnarna i nämnda mellanbyggnad, som förr använts till kontor, varjämte en takstol avbrändes och några andra ramponerades. Elden hade ett tag fattat i kanten till stora smedjan, och hade det ej lyckats att hindra den från att spridas dit, skulle olyckan otvivelaktigt fått ett stort omfång, och hela järnverket råkat i fara.
Samtliga i släckningen deltagande arbetade med högst berömvärd iver och uthållighet. Plåttaket på den brinnande byggnaden hindrade lågorna från att riktigt bryta sig fram.

Bruksbyggnaderna är försäkrade i Västmanlands läns gamla brandstodsbolag för 60 000 kr. Järnverksidkarnas material, färdiga fabrikat och maskiner voro däremot oförsäkrade.

Anledningen till tillbudet är efter all sannolikhet att söka i någon spricka i murarna, varigenom eld spridit sig från smälthärdarna.

Tackannons i Arboga Tidning 1899-06-02
Artikel i Bärgslagsbladet 1899-08-02