Klingsmeder och beredare vid Arboga faktori

Klingsmederna vid Jäders holme kom aldrig i antal att bli så dominerande som man kanske tänkt sig från början. Det var aldrig mer än tre, fyra stycken som vid samma tidpunkt var verksamma.

Markus Dieffstädter, 1551 – 1554
Några uppgifter om erhållna försträckningar, om slipstenar till arbetet, om stål till hans verktyg och klingor samt om ett hemman i Jäder är allt som utom hans leveranser belyser hans verksamhet på Jäders holme. Han vidare öden efter 1554 är okända, men troligen återvände han till sitt hemland.
Ulf Kopfinger, 1552 – 1559
Kom från klingsmedsstaden Passau.
Jörgen (Jören) Klingsmed, 1567 – 1583
Han var den tredje i raden av inkallade tyska klingsmeder. Han rymde år 1583 och hans egendom konfiskerades av kronan.

För de följande klingsmederna kan ifråga om biografiska data inte stort mer än deras verksamhetstid vara värt att notera. De var troligen alla svenskar förutom möjligen Lucas, vars efternamn är okänt:
Joen (Jon) Klingsmed, 1567 – 1588
Lasse Carlsson, 1578 – 1614
Olof Larsson, 1566 – 1570
Lucas, död före 1570
Lasse Klingsmed, 1575 – 1576
Olof Klingsmed, 1576 – 1588
Lasse Olsson, 1584 – 1588
Nils Jonsson, 1603 – 1616
Carl Larsson, 1606 – 1617
Östen Larsson, 1612 – 1617

Klingberedarna vid Jäders holme var något fler än klingsmederna och ändå räckte inte antalet till, vilket tyder på att yrket var betydligt mer tidskrävande än en klingsmeds.
Till skillnad från andra yrkesmän vid Arboga faktori höll sig klingberedarna strängt till sitt yrkesområde och beredde uteslutande klingor som tillverkats av klingsmederna.

Peter Hedell, 1551 – 1569
Lennart von Gmundt, 1551 – 1559
Christopher Kreisser, 1551 – 1553
Philippus Panlekner, 1556
Clement svärdslipare, 1556
Henrik svärdfästeberedare, 1557
Mårten beredare, 1559
Lille Petter Hedell (son till Peter Hedell), 1567 – 1608
Anders Hansson i Knivsta sn (örebro län), 1567 – 1568
Söffrin beredare, 1567 – 1588
Olof beredare, död före 1570
Börje beredare, död före 1570
Lasse beredare, 1571 – 1572
Hans beredare, 1572 – 1582
Grells beredare, 1586 – 1617
Augustin Pedersson, 1609 – 1617