Pansarmakare vid Arboga faktori

Förteckning över Pansarmakarna vid Arboga faktori under perioden 1556 till 1600.

Amund Kock, 1556 – 1560
Caspar pansarmakare, 1559
Herman van Bochum, 1559
Staffan Goessman, 1559 – 1573
Mårten Goessman, 1559
Kort pansarmakare, 1559 – 1587
Jören Lichman van Dorpen, 1559
Lassegus (Lasserus) pansarmakare, död  före 1570
Henrik pansarmakare, 1566 – 1585
David pansarmakare, 1568 – 1606