Fä-, foder- och svinhus

Det här huset var ett utrymme för kreatur och grisar som tillhörde gården Skantsen.
Där fanns också utrymmen för förvaring av foder till djuren.