Hammarsmedsgården 1766

På platsen där dagens Hammarsmedsgården ligger var bebyggelsen år 1766 betydligt trängre med flera stugbyggnader och tillhörande uthus och sidobyggnader.

Hammarsmedsgården 1766

Hammarsmedsgården 1766_01