Bergsbyggningen

Här låg en arbetarlänga som bestod av 3 bostäder på bottenvåningen för brukets arbetare.
På vinden inrymdes säkert några drängkammare.

Huset revs omkring 1970.