Museum

Museum uppfördes 1884 på en plats där det redan 1770 låg en byggnad. Vid byggnationen återanvändes timmer från den gamla Herrgården från 1675, som revs 1883-84.
Museum fungerade först som smedboställe och senare blev de 8 små lägenheterna bostäder åt lantarbetare på Jädersbruk.

Idag är fastigheten privatägd efter att för ca 20 år sedan byggts om till keramisk ateljé och bostad. En skulpturpark och studioglashytta finns här.

Museum 2020