Ingenjörsbostaden 1766

På platsen där dagens Ingenjörsbostad ligger var bebyggelsen år 1766 betydligt trängre med flera stugbyggnader och tillhörande uthus och sidobyggnader.

Ingenjörbostaden 1766_01

Här ser vi vilka som bodde i bostadshusen:

Ingenjörbostaden 1766_02