Affären vid Jäders bruk

Det mest tydliga tecknet på att marknadslogiken sågs som framtiden, var det riksdagsbeslut om näringsfrihet som antogs av riksdagen den 18 juni 1864. Då avskaffades skråväsendet helt, även i städerna. Samtidigt försvann burskapstvånget, mästarskapstvånget och tvånget att tillhöra en förening. Dessutom infördes fri etableringsrätt för handelsrörelser och fabriksanläggningar på landsbygden.

Från 1864 blev det alltså fritt att etablera affärer eller handelsbodar på landsbygden.
När en affärsverksamhet kom igång vid Jäder bruk vet vi inte med säkerhet, men enligt kyrkoböckerna för Arboga landsförsamling så har vi i alla fall belägg för en affärsverksamhet från år 1911 fram till år 1969.

Själva byggnaden som kom att inrymma en handelsbod/affär låg vid Jäder By och uppfördes 1846 och ägdes troligen av Jäders bruk.

Affär o post

Vilka har då enligt kyrkoböckerna varit handlanden i Jäders affär:

År 1911 till 1920
1911 kom Alma Cecilia Lundahl (född Gustafsson) hit som föreståndare för handelsboden. Hon kom från Motala där hon blev änka 1907.
1918 kom Gustav Adolf Jakobsson från Filipstad till handelsboden där Alma Cecilia var föreståndare. De gifte sig 1919 och blev kvar som handlanden i Jäder till 1920 då de båda flyttade till Fredsberg.

År 1920 till 1925
1920 kom Frans Oskar Kjellström som affärsföreståndare. Han kom då från Skövde. 1925 dog Frans Oskar.
Han hade fram till 1923 en hushållerska som hette Elvira Matilda Jonsson som flyttade till Munktorp.
Under hans tid som handlande arbetade Alma Elvira Svensson ett år som handelsbiträde innan hon 1923 flyttar till Hjälmseryd.

År 1926 till 1939
1926 kom Karl Erik Sävström från Fellingsbro. 1935 gifter han sig med Margareta Amalia Anna Holmberg som tidigare varit gift med kvarnarrendatorn i Jäder, Oskar Erik Berglind. Paret får en son Carl Lennart.
Familjen kom att vara kvar som handlanden i Jäder fram till 1939 då de flyttade till Nicolai församling i Örebro.

År 1939 till 1969
I oktober 1939 kom Knut Johan Hellberg med sin hustru Anna-Lisa (född Ernst) till Jäder. De kom från Norrtälje och blev de sista affärsidkarna.
Affärens namn kom att bli Firma John Hellberg Specerier och vill du veta mer om verksamheten så kan du läsa här.