Ladugård

Inte helt klarlagt när dess byggnader uppfördes.

I ladugården fanns det på 1920-talet 200-300 kor som sköttes av en ladugårdsförman och 2-3 anställda ladugårdskarlar. Mjölkningen sköttes av statarhustrurna helt för hand.
På båda sidor fanns körbroar upp till övervåningen, den s.k. höskullen, så att man kunde köra rakt igenom vid höskörden och tippa hölassen på skullen.
I vinkelbyggnaden fanns det bl.a. de oxar. Det var fem par som användes bl.a. till plöjningen av de långa åkrarna längs ån.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av ladugårdsbyggnaderna
Ladugård 1930