Ladugård

Den här ladugårdsbyggnaden uppfördes 1921 och ersatte då den gamla ladugården från sekelskiftet 1800/1900-talet.
I ladugården fanns det inledningsvis ungefär 100 kor som sköttes av en ladugårdsförman och 2-3 anställda ladugårdskarlar. Det var en för tiden mycket modern ladugård med både rörmjölkning och utgödslingsanordning. Antalet kor kom fortsättningsvis att variera med konjuktursvängningarna, bl.a. så anger Tage Hedborg i sina anteckningar att under åren 1940 – 1950 varierande antalet från 39 till 105, där toppen nåddes under åren 1946 – 1949.
På båda gavlarna fanns inledningsvis körbroar upp till övervåningen, den s.k. höskullen, så att man kunde köra rakt igenom vid höskörden och tippa hölassen på skullen.
I vinkelbyggnaden fanns det bl.a. de oxar. Det var fem par som användes bl.a. till plöjningen av de långa åkrarna längs ån.

Sedermera utökades ladugården med plansilos för ensilering av djurfoder.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av ladugårdsbyggnaden
Ladugård 1930