Loge

En gravering på en av grundstenarna till denna loge anger uppförandeåret till 1798.

Denna byggnad tjänade som loge för den skördade säden i avvaktan på tröskning. Man odlade främst vete, råg och korn.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av logen
Loge 1930

Byggnaden är idag riven.