Jäders bruks ägare och bruksdisponenter 1903-1965

När Mårten Holmstedt dör 1903 så övergick bruket enligt hans testamente till hans hustru Constance Bergenstråle.
Hon driver bruket fram till sin död 1917. I sitt testamente överlåter hon ägarskapet till en ägargrupp.

Ägargruppen bestod av:
1. Erik Magnus Fernström. Han var bruksförvaltare i Constance Bergenstråle tjänst redan 1916 och blev i hennes testamente tilldelad liten del i egendomen och blev också utsedd till brukets disponent.
2. Anna Charlotta Holmstedt som var Mårten Holmstedts brorsdotter.
3. Mårten Tage Hedborg.
4. Hadar Gustafsson Hedborg
5. Hedda Holm som var Mårten Holmstedts systerdotter.
6. Kurt Filip Fredrik Mannerstråle.

När Erik Fernström 1930 frånträdde som bruksdisponent så utsåg ägargruppen Löjtnant Gösta Reuterswärd till hans efterträdare. Reuterswärd avgår 1948.

1948 tillträder Folke Ankarcrona som bruksdisponent. Han behöll befattningen till 1955.

1955 tillträder Einar Bodin som disponent. Han blir kvar fram till 1965.

1959 ombildas Jädersbruk till aktiebolag med följande aktieägare:
Familjen Tage Hedborg
–  Tage Hedborg
–  Fritz Hedborg
–  Erik Hedborg
–  Bengt Hedborg
–  Brita Gabrielsson
Familjen Hadar Hedborg
–  Rolf Hedborg
–  Birger Hedborg
–  Gunvor Hedborg
–  Rutger Hedborg
Familjen Kurt Mannerstråle
–  Rutger Mannerstråle
–  Henrik Mannerstråle
–  Carl Philip Mannerstråle

1965 upphör Jäders bruk när aktiebolaget säljer bruket till Domänverket.
Domänverket var bara intresserat av brukets skogsarealer. Därför avstyckades så småningom byggnaderna inklusive herrgården och såldes till privatpersoner.
Jordbruksdelen med åkerareal och byggnader utarrenderades inledningsvis men sedermera såldes även den till en privat lantbrukare.