Idrottsföreningen

Silvermedalj JBIF-1

Jäders bruks idrottsförening

Jäders bruk hade många anställda på 1900-talet och de ungdomar som växte upp där hade kanske inte så mycket att sysselsätta sig med på fritiden. När därför tanken på en idrottsförening väcktes av några ungdomar var detta något positivt för bygden.

Den första föreningen som bildades omkring 1920 fick namnet Allmänna Idrottsklubben (AIK) och den var inte ansluten till någon riksorganisation utan får mer ses som en typisk landsortsförening som med idrotten försökte göra fritiden meningsfull för ungdomarna.

Ett första försök att bilda Jäders Bruks Idrottsförening (JBIF) gjordes hösten 1924 och år 1926 beslutades om ett samgående med den tidigare bildade föreningen AIK. JBIF var liksom AIK aldrig registrerad i någon riksorganisation.
Det skulle dröja till 22 juni 1932 innan man bildade en registrerad idrottsförening med det tidigare namnet Jäders Bruks Idrottsförening. Föreningen kom sedan att vara en aktiv landsortsförening med sällsynt framåtanda under 22 år fram till nedläggningen den 1 oktober 1954.

Vill du har mer detaljer om idrottsföreningen genom åren 1920 fram till 1954 så ska du läsa här


Förtjänstmedalj i silver där silverstämpeln anger tillverkningsår 1941.
Medaljen har troligen tillhört någon person som har gjort förtjänstfulla insatser för idrottsföreningen.
Tillverkningsåret kan tyda på att den utdelats i samband med föreningens 10-års jubileum år 1942.

Silvermedalj JBIF-2

Framsida

Silvermedalj JBIF-3

Baksida