Händelsen vid grinden

Den här berättelsen har genom muntlig tradition gått i arv i släkten Sandberg och den har återgivits till oss av Gärmund Sandberg som är sonsons son till August Fredrik Sandberg.
Själva händelsen torde ha skett omkring 1870, alltså några år efter att den nya smedjan var uppförd. 

Utefter vägen till Jäders holme fanns en väggrind som låg vid brofästet på Jäders holme och där var det vanligt att smedsbarnen kunde tjäna en lite peng när de öppnade grinden för överheten från herrgården.

Väggrinden 1

 

När August Fredrik var runt 12-15 år så befann han sig vid grinden tillsammans med andra smedsbarn när en yngre man från kretsen runt brukspatron på herrgården kom ridande på en häst i sällskap med en flicka.
August Fredrik förstod vid den här tiden att den yngre mannen levde i lyx och välstånd medan han själv likt de flesta smedsbarnen fick kämpa i fattigdom, med hårt arbete för både egen och familjens del.
Barnen gjorde sig beredda att öppna grinden och få lite slantar för sin tjänst. Men den unge mannen ville kanske imponera på sitt medföljande sällskap och samtidigt visa sin makt över barnen, för han tar demonstrativt sats och hoppar med hästen över grinden för att slippa betala grindslant till smedsbarnen.
För August Fredrik grinade samhällets orättvisor honom rakt i ansiktet och han kände sig kränkt av den unge mannens agerande gentemot honom och barnen.

August Fredrik skulle dock komma att få sin ”hämnd” ungefär 30 år senare då deras vägar av en ren slump kom att korsas i Bollnäs, där August Fredrik då var en förmögen man och känd för sina intressen att göra affärer och investera i olika företag.
Han får då besök av en man som han känner igen som ynglingen från Jäders bruk. Mannen kom från Stockholm, där han under några år försökt driva handelsföretag, dock utan att lyckas. Nu besökte han August Fredrik för att sälja in en ny affärsidé och få honom att bli delägare i ett nystartat bolag.
August Fredrik har ännu inte gett sig tillkänna om sin bakgrund utan visar intresse och vill köpa in sig i bolaget. Han köper ett antal aktiebrev och mannen är mycket nöjd och glad.
Nu kommer själva hämnden för all oförrätt som legat och gnagt i August Fredrik under åren som gått. När affären är klar och de är på väg att skiljas, så berättar August Fredrik för mannen om sin bakgrund i Jäders bruk och återger då händelsen vid grinden och alla andra oförrätter han känt sig vara utsatt för under sin tid som fattig smedsdräng vid Jäder.
Det slutar med att August Fredrik tar de nyligen inköpta aktiebreven och inför besökarens ögon, slänger han dem i elden och medan de brinner upp säger han ”att så här mycket är Du och din familj värd för mig och mina släktingar som levt och slitit på Jäders bruk”.
Det sades nog mer ord som kan ha osat svavel men vad besökaren sade och upplevde är för oss okänt, men det sägs att han inte ska ha lyckats i sina kommande affärer i Stockholm och han lär ha slutat i konkurs.