Boende Erik Abrahamsson Levert

Karta Erik Abrahamsson Levert

Karta över smedernas bostadsområde där man kan se var Erik Abrahamsson Levert föddes år 1768.
Här bodde han tillsammans med sina föräldrar fram till år 1783 då han som 15-åring flyttar hemifrån och blir lärling hos mästaren Johannes Bergman.