Boende Petter Rosendahl

Karta Petter Rosendahl

Karta över smedernas bostadsområde där man kan se var Petter Rosendahl föddes år 1769.
Här bodde han tillsammans med sina föräldrar fram till år 1790 då han som 20-åring flyttar hemifrån och blir gesäll. Den lilla gården bestod av en liten stugbyggnad, en bod samt ett litet fähus.