Stig Thorén

Sammanfattning av intervju med Stig Thorén född 1924.
Intervjudatum: 2008-07-21

Intervjuare: Anna Mellgren
Bisittare: Ann-Christin Larsson

Stig föddes i Arboga som 1:a barnet i vad som skulle bli en stor syskonskara på 10 barn.
Familjen kom år 1936 till Stensbergstorp vid Godby och då var Stig 12 år. Stenebergstorp var ett litet soldattorp med 1 rum och kök. I detta lilla torp inrymdes hela familjen som då bestod av föräldrarna och 8 barn.
Stig fick då gå sista klass i Jäders skola som låg söder om ån efter Ramstigen. Skolläraren hette Haglund. För att komma till skolan gick han över ”Fäbron”. Det blev 3 km till skolan.
Järnvägsstationen kom han ihåg. Han var intresserad av ångloken som fanns när han gick till skolan.

Stenebergstorp_1

Jäders skola 1900

När han var 15 år blev han springpojke vid Konsum i Arboga. Där var i 2 år. Lönen var 48 kr i månaden men det blev också lite drickspengar ibland. Han mindes att en jul fick han totalt 12 kr i dricks.

Stig arbetade 1946 i Jäders bruks trädgård som trädgårdsarbetare en kort tid under trädgårdsmästare Holmberg.
Började sin yrkesbana som ladugårdskarl 1947 i Torpstång, Götlunda. Därefter blev arbete vid Fiskarbacken utanför Kungsör, sen till Granhammar, sen till Gästgivargården i Kungsör och sen Arninge.
Han kom till Jäder bruk 1959 som ladugårdskarl och bodde då i Museum där många familjer bodde.
Under sina 14 år vid Jäders bruk hade han två arbetsgivare Brolin eller Brodin och Hedborg. 1970 flyttade han till Mjölnargården.

Arbetade som ladugårdskarl och förman var Knut Öster De var 3 st i ladugården och hade hand om 150 till 160 kor, 2 stora tjurar varav en var lugn men en var riktigt vresig. Tjurarna var tjudrade på grönbete under dagarna. På kvällen tog man in tjurarna och Stig tog hand om den lugna tjuren medan Knut Öster hade bättre hand med den vresiga tjuren. Den lugna tjuraren vägde 2 ton.
Öster och Stig var osams ibland, då Öster ville alltid mena att han skulle ha rätt.

Arbetade med ösa ut dynga och mjölka med mjölkmaskin. I början manuellt med maskin senare blev det rörmjölkning. Han mindes att det fanns en kaja i ladugården som ett litet husdjur.
Många kalvboxar fanns det att ta hand om.
Han jobbade hela veckan med ledig lördag/söndag var tredje vecka. Arbetstiden var från klockan 5 på morgonen till sex på kvällen.
Strax efter att han slutade som lagårdskarl 1973 så avyttrades djurbesättningen.

Fester hade de i Jäders bruk på hösten i ett av magasinen.

Hans fritidssysselsättning var motorcyklar.

Det fanns en dansbana vid Museum och dit kom bönder och drängar på fest. Thore Lasse spelade där ibland.