Klensmeder vid Arboga faktori

Här följer en förteckning över de klensmeder som var verksamma vid Arboga faktori.

Påvel van Mandsfeldt,  1559
Hans van Danske, 1566 – 1570
Henrik pannesmed,  1566 – 1583
Påvel Stellwagen,  1567 – 1590
Lasse klensmed, 1567
Hans klensmed,  1567 – 1579
Johan Michelborg,  1568 – 1571
Jochum Michelborg,  1568 – 1571
Johan Surlender,  1569
Johan klensmed,  1572 – 1588
Hans Jäger,  1572 – 1588
Christian Stellwagen,  1574 – 1606
Hans Beijer,  1576 – 1588
Hindrich Jäger,  1581 – 1588
Hans Johansson, 1603 – 1617
Hans Tiuck (Tjock), 1603 – 1607
Michel klensmed, 1603 – 1605
Lennart Sixtus,  1605 – 1610
Tomas Nilsson,  1613 – 1617