Kölna

Kölna är ett torkrum som används vid malttillverkning.

Öl har varit ett viktigt livsmedel i Sverige under århundraden. Den näringsrika drycken var en livförsäkring under perioder med missväxt och dåligt vatten.

På Jäders bruk tillverkade man med största sannolikhet egen öl med ingredienserna framställt på den egna gården.
För att brygga ölen behövdes, förutom den egna odlade humlen, även malt.
Malt är korn som prepareras genom groning och torkning, det mältas. Mältningen skedde i Kölnan.

Den eldfarliga kölnan uppfördes en bra bit utanför gården. Här torkades malten. Direkt på jordgolvet i kölnan stod en kallmurad rökugn. När man eldade i rökugnen sökte sig värmen uppåt och torkade maltet som låg utbrett på lavarna. Mältningen tog ofta flera veckor och var ett krävande arbete som fodrade ständig påpasslighet för att inte maltet skulle ta skada. Ölet blev i regel mörkt eftersom man inte kunde torka malten vid låga temperaturer. Istället blev malten rostad och mörk.
Man mältade oftast bara en gång per år, på hösten efter spannmålsskörden. Kölnan sköttes och vaktades vanligtvis av gårdens pigor.

Vi har av förklarliga skäl ingen bild på Jäders bruks kölna, men som ett bildexempel ser vi här en kölna som ursprungligen stod i Köla socken, Värmland. Numera finns den att beskåda på Skansen i Stockholm.

Kölnan_på_Skansen_02

Bildkälla: Av Sniper Zeta – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41614387