Mejeriet

Mejeribyggnaden uppfördes i mitten på 1800-talet. Här inrymdes brukets gårdsmejeri med några anställda mejerskor. Själva mejeriet höll till i ena ändan av byggnaden. Den andra ändan utgjorde bostad åt herrgårdens kusk.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av mejeriet
Mejeriet 1930

På 1960-talet var här ett tvätteri dit bl.a. Arboga vårdcentral skickade sin tvätt.

Byggnaden revs i slutet av 1970-talet.