Missionshuset 1766

På platsen där dagens Missionshus ligger var bebyggelsen år 1766 betydligt trängre med flera stugbyggnader och tillhörande uthus och sidobyggnader.

Missionshuset 1766_1

Missionshuset 1766_2