Mjölnarbostaden 1766

På platsen där dagens Mjölnarbostad ligger var bebyggelsen år 1766 betydligt trängre med flera stugbyggnader och tillhörande sidobyggnader.

Mjölnarbostaden 1766_1

Här ser vi vilka som bodde i stugorna:
Mjölnarbostaden 1766_2