Olycka i smedjan

På eftermiddagen måndagen den 5:e december 1898 inträffade en beklaglig olycka i smedjan. Det var den 15-årige Fridolf Lätt som arbetade i smedjan och vid tillfället för olyckan skulle han uppe vid taket lägga på en drivrem på en roterande remskiva. Trots sin ringa ålder lär han ändå varit van vid sådant arbete. 

En artikel i Arboga Tidning 1898-12-06 beskriver olyckan.


Efterspelet till den tragiska olyckan verkar enligt en artikel i Arboga Tidning 1899-02-10 ge vid handen att arbetsgivaren lär ha hjälpt till med att sätta den unge Fridolf i stånd att lära ett yrke så att han om möjligt ska genom arbete med den återstående armen kunna bidra till sin försörjning.
Man startade också en insamling till den skadade ynglingen.

Insamlingen pågick en månad och gav ett resultat av 290 kronor som överlämnades till Fridolf Lätt.
En tackannons infördes av Fridolf Lätt i Arboga tidning 1899-03-10.


En liten biografi över Fridolf Lätt

Karl Fridolf Lätt föddes 1883-06-21 i Jäders soldattorp av föräldrarna soldat No 25 Gustav Erik Lätt (Nyberg) och hans hustru Anna Josefina Bergling.
Fridolf växte upp i soldattorpet tillsammans med sin två år äldre bror Gustav Fritiof och sin nio år yngre syster Fanny Florentine.
Fridolfs bror gick bort i unga år endast nio år gammal.
När Fridolf blir 14 år så börjar han att arbeta i smedjan som på den tiden arrenderades av järnhandelsfirman C A Carlsson & kompani i Arboga. I smedjan tillverkades bl.a. harvar.

När han är 15 år skedde så den tragiska olyckan vilket säkert formade honom för all framtid. Han fick ligga på sjukhus i två månader innan han blev utskriven i februari 1899. Efter olyckan utbildade han sig till svarvare.
När Fridolf är 20 år så befinner han sig i Stockholm och begår där ett inbrott. Han blir häktad i Stockholm och döms 1903-12-24 för 1:a resans inbrottsstöld till sex månaders straffarbete. Han blir frigiven 1904-05-13.

Straffporträtt av Fridolf Lätt år 1903

Fridolf kommer sedan att fortsätta sin ”brottsliga” bana med att bli dömd för ett flertal inbrott under de fortsatta åren.
1909 döms han till straffarbete för 2:a resans stöld till 6 månaders straffarbete.
1912 döms han i Arboga rådhusrätt till straffarbete i 8 månader för 3:e resans inbrottsstöld.
1914 döms han för 4:e resans inbrottsstöld till straffarbete i 1 år och 6 månader. Han friges 1915.
1917 flyttar han som svarvare till Västerås. Men även där fortsätter hans stöldbana vilket får till följd att han 1918 blir dömd för 5: resans stöld till straffarbete i 1 år och 10 månader. Han friges 1920 och då flyttar han hem till sina föräldrar i soldattorpet vid Jäders gård.

Fridolfs far Gustav Lätt dör 19 augusti 1920 i sviterna efter magcancer.
Hustrun och änkan Anna Josefina Bergling tillsammans med ogifta sonen Fridolf flyttar 1826 till Jäders gård, Anneberg.
Anna Josefina går ur tiden 6 oktober 1933 och året efter flyttar Fridolf Lätt till Arboga stad.

Fridolf förblir ogift och kommer att arbeta som svarvare hela sitt fortsatta yrkesverksamma liv.
Han är bl.a. bosatt på Bergsgränd i Arboga, för att 1961 flytta till kvarteret Stabbaren där han blir kvar fram till sin död den 22 november 1965.