Rosenborg 1766

På platsen där dagens Rosenborg ligger var bebyggelsen år 1766 betydligt trängre med många stugbyggnader och tillhörande uthus och sidobyggnader.

Rosenborg_1766_1

Här ser vi vilka som bodde i stugorna:
Rosenborg_1766_11
Rosenborg_1766_12