Silverbröllop på herrgården

Från en artikel i Arboga Tidning 5 december 1899 hämtas följande händelse:

Den 1 december 1899 firades silverbröllop på Jäders bruk då bruksägaren Mårten Holmstedt och hans hustru Constance, född Bergenstråhle, firade sitt 25-åriga äktenskap. Tillställningen bar en hjärtlig och ståtlig prägel.

På förmiddagen var de äldre av gårdens underhavande, både manliga och kvinnliga, inbjudna till silverbröllopsparet, som förärade dem presenter till minne av dagen.
Vid alléns slut på gården, var rest en flaggsirad äreport på vilken i transparang lästes:
                                            1874 * 1 december * 1899.

Vid mörkrets inbrott tändes marschaller, som uppställts från järnvägen upp till äreporten och vidare runt den stora gårdsplanen.
Silverbrudparet gav middag för över 50 inbjudna gäster. De som anlände med bantåget lystes till mötes i järnvägsparken av en brinnande tjärtunna och vid tågets ankomst gavs kanonsalut.

Bland middagsgästerna voro närvarande två tärnor och en marskalk från bröllopet för 25 år sedan. Högtidstalet hölls av hovpredikanten Åsbrink.
Under middagens lopp anhöll silverbrudparet att gästerna ville dricka konungens skål. Skålarna följdes av fanfarer och kanonskott. Taffelmusiken utfördes av Molinska kapellet från Örebro.

Mellan 50 och 60 anlända lyxtelegram upplästes av en av värdarna, som därefter med med hänvisning till de många vännernas minnesgodhet, påminde om silverbrudparets gammeldags storslagna gästfrihet.

På gården var under aftonen samlad en stor skara, som höjde hurrarop för husbondfolket och silverbruden utträdde flera gånger på balkongen. Allt vittnar om den aktning och tillgivenhet som silverbrudparet tillvunnit sig.