Slottet 1766

På platsen där dagens Slottet ligger var bebyggelsen år 1766 betydligt trängre med många stugbyggnader och tillhörande uthus och sidobyggnader.
Slottet 1766_11

Här ser vi vilka som bodde i stugorna:

Slottet 1766_01