Verkmästare vid smedjan 1869 – 1892

Källan för informationen om verkmästarna vid smedjan är kyrkoböckerna för Arboga landsförsamling.

Verkmästare under perioden 1869 till 1871

Axel Fredrik Hessel             född 1840-02-27 
Han kom till Jäders bruk i juni 1869 från Köla socken i Värmlands län. Han är först noterad som verkmästare men blev samma år bokhållare vid Jäders bruk. (Det kan ju ha varit så att han upprätthöll båda tjänsterna.)

Han var ogift och flyttade år 1871 till Mora.

 

Verkmästare under perioden 1871 till 1892

Karl Johan Frisk              född 1829-03-22 
Han kom till Jäders bruk i november 1871 från Vedevågs bruk i Lindesberg och är noterad som verkmästare.
Tillsammans med honom kom också hans syster Hedvig Vilhelmina Frisk och året efter kom också den åldriga modern Viktorina Frisk som dog 1879.
Karl Johan förblev ogift precis som sin syster Hedvig Vilhelmina och de båda kom att följas åt genom resten av deras liv. Hedvig Vilhelmina verkar ha fungerat som en hushållerska åt brodern Karl Johan.
Karl Johan blir kvar som verkmästare till oktober 1887 då han och systern flyttar till Kung Karls  församling (Kungsör) och de båda slutar sina dagar där 1902 respektive 1904.

Gustaf Leonard Frisk       född 1848-06-13
Gustaf Leonard var en yngre bror till Karl Johan Frisk och kom också med sin familj till Jäders bruk i november 1871 från Vedevågs bruk i Lindesberg.
Vid Jäders bruk började Gustaf Leonard som manufakturarbetare och när brodern Karl Johan flyttade till Kungsör 1887 så blev Gustaf Leonard  verkmästare.

Gustaf Leonards familj:
– hustrun Sofia Kristina Andersson      född 1845-12-30
— dotter Hilda Sofia                         född 1874-10-29
— son Carl Gustaf                             född 1877-05-04
— dotter Anna Viktorina                 född 1879-11-02
— dotter Helena Wilhelmina          född 1881-12-31
— son Johan Gottfrid                       född 1884-05-25 (tvilling)
— son Erik Edvard                            född 1884-05-25 (tvilling)
— son Axel Edvard                            född 1889-02-26

Familjen flyttar i augusti 1892 till Lotorps bruk i Risinge socken i Östergötland.
En orsak till flytten kan ha varit den konkurs som drabbade den dåvarande smedsarrendatorn Erik G:son Odelstierna.

Noterbart  när det gäller de båda bröderna Frisk, Karl Johan och Gustaf Leonard, är att de härstammar i rakt nedstigande led från den ”gamla smedsaristokratin vid Jäders bruk” med bl.a. åldermannen Karl Persson Frisk (född 1711) och hans far mästersmeden Petter Frisk född 1677.