Spiksmederna vid Arboga faktori

Här följer en förteckning över spiksmederna som var verksamma vid Arboga faktori.

Joen spiksmed, 1550-talet
Erik nagelsmed, 1567 – 1568
Jöns nagelsmed,  1579 – 1580
Henrik Jäger,  1579 – 1588
Anders nagelsmed, 1583 – 1585
Lasse Tomasson, 1608 – 1617
Jacob Olofsson, 1612
Joen Håkansson, 1612 – 1617