Syn och rannsakning uppå strömmarna vid Jäder år 1617

Den här texten är renskriven på modern svenska efter originalhandlingen i Riksarkivet.

Rannsakning vid Jäder 1617.

Den 10 maj 1617 hölls Syn och Rannsakning på strömmarna vid Jäder i Arboga Socken.
Närvarande var ädle och välborne herr Claes Horn, rätte häradshövding över Åkerbo Härad samt med Åkerbo härads nämnd.
Man började först rannsaka och syna skillnaderna i strömmen mellan Nils Bielkes ägor och kronans ägor där smederna har byggt sina smedjor.
Då fann man att den ström och utlopp som tillhörde Nils Bielkes land på holmens södersida inte var bebyggd med varken hammare (smedjor) eller kvarn. Den sågkvarn som ärlige och förståndige Hans Brant, borgare och innevånare i Arboga, hade börjat bygga bredvid den hammare som han av Kronan hyrt var placerad i kronans ström och inte Nils Bielkes ström.
Gamla män, både från smederna och häradsnämnden intygade att kronans ström kallades Kungsådran (Kungsströmmen).

Sedan det i Kungsådran börjat byggas hamrar så hade strömmen skurit mycket av landet (eroderat) på dess norra sida och gjort stor skada på böndernas marker i Övre Jäder (Bondjäder, Jäders by) så nu rinner det mest vatten i Kungsådran medan det på södersidan, som tillhör Niels Bielke, rinner mindre vatten så på den sidan kan inte mycket byggas.
Då blev Hans Brant tillsagd av Clas Horn och nämnden att bygga sin kvarn i Kungsådran.

Att detta syningsbrev med tillhörande akter ur domboken är rätt avskrivet, intygar jag lagförare Hans Olofsson därstädes.
Stockholm den 16 april 1618

Hans Olofsson