Vattentornet

Det 15 meter höga vattentornet byggdes troligen på 1880-talet. Det är byggt i så kallad slaggtegel som görs av slagg vilket är en restprodukt från järnframställningen.

Syftet med vattentornet var att få fram vatten till ladugården och svinhuset. På bruket ladugård fanns ungefär 150 djur så var och en kan förstå att det gick åt mycket vatten under en dag. Innan vattentornet kom till bar man vattnet eller körde det i mindre tunnor som drogs av hästar eller oxar.

Flygfoto från 1930 visar placeringen av vattentornet
Vattentorn 1930

Vattnet pumpades upp i den 3m3 stora behållaren högst upp i tornet med hjälp av en så kallad Vädurspump (vilken du kan se inne på museet i Verkstaden). Vattnet rann sedan egen kraft till ladugården. Det var en sensationell och arbetsbesparande uppfinning som gjorde livet lättare för ladugårdspersonalen på gården.

 

Vattentorn 2021

Vattentornet som det ser ut idag (2021)