Vattentornet

Det 15 meter höga vattentornet byggdes på 1920-talet. Det är byggt i så kallad slaggtegel som görs av slagg vilket är en restprodukt från järnframställningen.

Syftet med vattentornet var att få fram vatten till ladugården och svinhuset. På bruket ladugård fanns ungefär 150 djur så var och en kan förstå att det gick åt mycket vatten under en dag. Innan vattentornet kom till bar man vattnet eller körde det i mindre tunnor som drogs av hästar eller oxar.
Det var en sensationell och arbetsbesparande uppfinning som gjorde livet lättare för ladugårdspersonalen på gården.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av vattentornet
Vattentorn 1930

De första åren fram till 1937 verkar vattnet ha pumpats upp i den 3m3 stora behållaren högst upp i tornet med hjälp av en hornturbin som drev en pump. Denna hornturbin skänkte Jäders bruk till Tekniska Museet i Stockholm 1938 där den ännu idag lär finnas till beskådande.
Efter år 1937 så pumpades vattnet av en så kallad Vädurspump.

Vattentornet lär ha fungerat fram till 1960-talet.

Vattentorn 2021

Vattentornet som det ser ut idag (2021)