Verkstaden 1766

På platsen där dagens Verkstadsbyggnad ligger var bebyggelsen år 1766 betydligt trängre med flera stugbyggnader och tillhörande uthus och sidobyggnader.

Verkstaden 1766

Verkstaden 1766_01

Verkstaden 1766_02