Hillebardsmeder vid Arboga faktori

Förteckning över hillebardsmederna vid Arboga faktori på Jäders holme under perioden 1555 till 1617:

Östen Hillebardsmed 1555 – 1573

Philipus Osterreich 1567 – 1609  (bodde vid Östuna gård i Björskog socken)
Philippus är den tills vidare ende Arbogasmeden från den tiden med känd bevarad tillverkning. Man har nämligen lyckats att sammanställa ett av sigillen i 1579 års hantverkarlängd med en stämpel varigenom sigillets ägare, Philipus Osterreich också blivit mästare till de vapen, som bär denna stämpel. Dessutom har en av hans söner, Påvel Philipusson kunnat följas till 1617, och sannolikt har även han begagnat faderns välkända stämpel.  Mer om denne smed kan du läsa här.

Holger Hillebardsmed 1566 – 1568
Jöns Håkansson 1567 – 1576 (satt ute på landet i Lerbäcks socken)
Lasse Jonsson 1568 – 1569 (satt i Kumla socken)
Jöns Hillebardsmed 1571 – 1588
Isak Philpusson 1603-1605 (son till Philipus Osterreich)
Östen Hillebardsmed d. y. 1581 – 1588
Unge Jöns Hillebardsmed 1583 – 1588
Peder Andersson 1584 – 1615
Joen Snapphane 1586 – 1617
Frans Spetsemakare 1603-1605
Jöns Mariett 1603
Toll (Tord) Östensson 1603 – 1617
Jören Christophersson 1603 – 1605
Nils Persson (”Hälsing”) 1603-1615
Per Östensson 1603-1617
Mats Mårtensson 1604 – 1617
Nils Mattsson 1604 – 1616
Olof Nilsson 1605 – 1617
Olof i Finnåker 1606-1609
Mårten Hillebardsmed 1606
Michill Mattsson 1608 – 1617
Joen Persson 1609 – 1615
Olof Persson 1609 – 1617
Nils Andersson 1609 – 1617
Påvel Philipusson 1610 – 1617 (son till Philipus Osterreich)
Nils Hemmingsson 1610 – 1617
Argus Barsanmakare 1610
Armadas Varius Spjutmakare 1610
Knut Eriksson 1615-1617
Eskil Mårtensson 1615-1617