Gårdssmedjan eller klensmedjan

Gårdssmedjan på Jäders holme uppfördes troligen i början på 1870-talet och den placerades intill den nya smedjan som hade invigts 1864.
Gårdssmedjan (ibland kallad klensmedjan) användes som gårdens egen smedja och där arbetade klensmeden med smiden som behövdes för brukets eget behov. Exempelvis klensmiden för underhåll och reparation av brukets maskiner.

När brukets stora smidesverksamhet började avta på 1920-talet så beslutades att uppföra en ny gårdssmedja på annan plats.
Den nya gårdssmedjan uppfördes 1921 och blev placerad i brukets norra del, inte så långt ifrån ladugårdsbyggnaderna.

Flygfoto från 1930 visar placeringen av den gamla och nya gårdssmedjan
Gårdssmedjan 1930

Så här ser den nya gårdssmedjan ut idag (2022)

Vilka har då arbetat som gårdssmeder vid Jäders bruk under perioden 1864 – 1965?
I kyrkoböckerna kan vi med säkerhet spåra gårdssmederna från 1872 fram till 1965. När det gäller tiden före 1872 så hittar vi inga belägg för gårdssmeder:

Den gamla gårdssmedjan från 1872 till 1921

 • Johan Oskar Fagerström kom till Jäders bruk med sin familj i september 1872 från Heds församling.
  Han kom sedan att vara kvar som aktiv klensmed i gårdssmedjan fram till 1921.
  Han bodde på ålderns höst i Övre Skansen vid Garpströmmen och dog 1934.
  Enligt muntlig information så var det Oskar som tillverkade de hästbilder av metall som fram till 1980-talet prydde långväggen på herrgårdens stallbyggnad.

  Herrgårdens stallbyggnad på 1970-talet
 • Klicka här om du vill ha mer detaljinformation om Oskar Fagerström

Den nya gårdssmedjan från 1921

 • Den förste smeden var Gustaf Anton Vengson Karlsson som kom till Jäders bruk i februari 1921 med sin familj från Kung Karls församling.
  Familjen flyttade i oktober 1924 till Arboga stad.
 • Nästa smed blev Albin Sander som kom till Jäders bruk i oktober 1924 med sin familj.
  Han kom att bli den sista smeden i smedjan innan den lades ned 1965.
  Han bodde i Museum och blev kvar i Jäders bruk fram till 1967 då han flyttade till Arboga stad.
  Albin Sander i smedjan år 1957.
  Smeden Sander 1957

Många kommer ihåg smeden Sander som ofta hjälpte ungdomarna på bruket:

 • Arne Gustavsson, född 1937 har berättat att Albin Sander hjälpte bl.a. ungdomarna med att bygga sidovagn till en motorcykel.