Klensmeden Oskar Fagerström

Källor till denna berättelse:
  • Kyrkoböcker från Arboga landsförsamling
  • Ingvar Öhrn, som är dottersons son till Oskar och Mathilda Fagerström, har med stor välvilja bidragit med värdefull information och gamla fotografier från släktens privata samlingar.

Johan Oskar Fagerström föddes i Heds socken den 17 maj 1845. Hans far hette Gustaf Fagerström och  var mästersven vid Bernshammars bruk. Modern hette Maja Stina Jansdotter.
Fadern dog 1848 i maginflammation vid en ålder av 39 år och modern gifte då om sig 1849 med klensmeden Anders Andersson. 
Johan Oskar växte alltså upp med sin mor och styvfar. Han blev vid 15 års ålder smedsdräng, troligen hos styvfadern, och 1866 gifte han sig med pigan Mathilda Malm från Bro socken som hade en dotter Johanna Karolina född utom äktenskapet. I vigselboken är det noterat att Johan Oskar tog på sig faderskapet. 


Oskar och hustrun Mathilda i sina glans dagar

Familjen bosatte sig efter giftermålet i Jönsarbo vid Bernshammar i Hed socken och flyttade 1869 till Svansbo i Hed socken och där utökades familjen 1871 med en dotter Augusta Matilda.

I september 1872 kommer familjen Fagerström (Oskar, hans fru Mathilda och döttrarna Johanna Karolina och Augusta Matilda) till Jäders bruk där Oskar tog tjänst som klensmed i den gårdssmedja som hade uppförts 1871 intill den stora Lancashire- och Manufaktursmedjan. 

– Här kan lite information om Jäders bruk på den tiden vara på sin plats.
Jäders bruk bestod av Järnbruket och Jäders gård (jordbruk- och skogsbruksdelen) och ägdes av brukspatron Mårten Holmstedt som hade tillträtt 1861 och då börjat modernisera bruket, bl.a. uppfördes 1871 en gårdssmedja (ibland kallad klensmedja) och där arbetade klensmeden med smiden som behövdes för brukets eget behov. Exempelvis klensmiden för underhåll och reparation av brukets maskiner.
Vill du veta mer detaljer om Jäders bruk på 1800-talet och 1900-talet så kan du klicka på länkarna 1800-tal respektive 1900-tal

Men nu återgår vi till berättelsen om familjen Fagerström.
Oskar blev aktiv som klensmed ända fram till 1921, då han vid en ålder av 75 år kunde ”pensionera” sig. (Samma år uppförde Jäders bruk en ny gårdssmedja se länken här).
I gårdssmedjan kom han att reparera vagnar, plogar, harvar och tillverka alla tänkbara redskap och verktyg som förekom vid Jäders gård. Han lär bland annat ha tillverkat hästbilderna av metall som prydde väggen på herrgårdens stallbyggnad och på takets ventilationstrumma.


Stallbyggnaden på 1970-talet med ventilationstrumma på taket

Som klensmed på bruket kan man anta att han kom i kontakt med många av brukets personal, kanske främst personal från Jäders gård som på olika sätt behövde hjälp med att reparera trasiga smidesdetaljer eller nytillverka manufakturer som behövdes för driften av gårdens maskiner, bostadshus, ladugårdsbyggnader, trädgårdens byggnader o.s.v.
Han var en aktad klensmed med stor humor. En gång kom en bonde på bruket till Fagerström. Han skulle ha en hjulring skodd till trähjulet på sin vagn. Bonden hade med sig en rak järnbit. Fagerström mätte järnbiten flera gånger och skakade på huvudet. Då sa bonden – Ja, jag ser att jag har tagit med mig en alldeles för kort järnbit.  Svaret från Oskar blev – Ja, och det värsta är att den är för kort i båda ändar.

På ålderns höst har Oskar kvar sin ungdomliga spjuverlika humor. En dag är han ute i potatislandet utanför sitt torp vid Övre Skansen och sätter potatis. Han har med sig en burk med sättpotatis och en burk med avskurna sillhuvuden. En yngre smed på bruket kommer förbi. Oskar sätter omsorgsfullt ned en potatis och därefter ett sillhuvud i jorden. Smeden frågar förbryllad: – Men vad gör Fagerström? – Ser du inte att jag sätter sill å potäter, svarar Oskar.

Familjen utökades under tiden i Jäders bruk med två barn, en son Karl Oskar som föddes 1875 men dog i späd ålder knappt två månader gammal, och en dotter Anna Lovisa som föddes 1879.

Här ser vi Oskar med sin hustru Mathilda och deras dotter Anna Lovisa.

De bodde de första åren i Långa raden (det som idag är Hammarsmedsgården). Där inrymdes små lägenheter för brukets arbetare.

Senare flyttade Oskar och Mathilda med dottern Anna Lovisa till Museum som också inrymde lägenheter för brukets arbetare.

Oskar och hustrun Mathilda utanför Museum

När Oskar då gick till sin arbetsplats i gårdssmedjan så vandrade han på den gångväg som gick längs åkanten och då kunde han på andra sidan ån se herrskapets ståtliga herrgårdsbyggnad med dess pampiga trädgård och kanske var det då som han kom i filosofiska tankar och sedermera nedtecknade denna dikt:

Långt år å lita lön.
Å kära oxe knalla sakta.
Du får halm, men inget hö.
Å ja får välling, men inget brö.
Men vi ska knalla efter makta.

Oskar och Mathilda flyttade omkring 1910 till en stuga vid Övre Skansen och då hade redan deras yngsta dotter Anna Lovisa flyttat hemifrån 1903 i samband med sitt giftermål. 

Hustrun Mathilda gick ur tiden den 1 december 1920 vid en ålder av 80 år.

Som änkeman bodde Oskar kvar de sista åren i stugan vid Övre Skansen.

Till vänster ser vi en mager och fattig Oskar framför stugan vid Övre Skansen.
De övriga personerna är ännu okända.

Oskar avled den 4 juni 1934 vid 89 års ålder och var då omhändertagen av fattigvården och efterlämnade inga som helst tillgångar.

Både Oskar och hustrun Mathilda blev begravda i en familjegrav på Arboga landsförsamlings kyrkogård vid Emaus.

 


Döttrarna Fagerström som alla växte upp på Jäders bruk kom att ha sin skolgång i Jäders skola som sedan 1845 låg på Jäders holme och inrymdes i den byggnad som idag kallas för Missionshuset.

             
Augusta Matilda ”Tilda” och Anna Lovisa         Johanna Karolina ”Lina”. 

Som ett minne från skoltiden i Jäders skola finns idag kvar den duk som Anna Lovisa broderade i skolans syslöjd 1891. Anna Lovisa var då 12 år och gick i 6:e klass som på den tiden var avgångsklass för barnen.

  
Not: Skolverksamheten för barnen i Jäders bruk flyttades 1892 till en nyuppförd skolbyggnad söder om Jäders holme utefter vägen Ramstigen. För att då komma till skolan fick barnen passera över den s.k. Fäbron.

 


Vad hände sedan med döttrarna.

1 Johanna Karolina ”Lina” ( *21/12 1864 – †5/5 1933 )
”Lina”, gifter sig med verkstadsarbetaren Edward Lund och flyttar till Hallsberg 1899.
Paret får tre söner Edvin, Ivar och Emil.
När Lina dör är hon 69 år gammal.

2 Augusta Mathilda ”Tilda” ( *15/11 1871 – †3/9 1954 )
”Tilda” gifter sig 1898 med bryggeriarbetaren Kalle Lindström och paret bor kvar i Arboga.
Hon föder sönerna Karl Verner, Oskar Gösta, Axel Ingemar och Erik Hilmer.
När Tilda dör är hon 83 år gammal.

3 Anna Lovisa ( *27/2 1879 – †6/1 1962 )
Anna är den enda av döttrarna som föds i Jädersbruk. Hon går i skolan och konfirmerar sig och blir Jäder trogen tills hon gifter sig 1903 med klensmeden Arvid Öhrn från Karmansbo i Hed socken.
Anna och Arvid bosätter sig på Vingen i Hallsberg.
Paret får en son Allan som dör vid fem års ålder av hjärninflammation, men 1910 blir det tillökning i familjen med en son vid namn Bror.
När Anna dör är hon 82 år gammal.