Hammarsmedsgården

Uppförd på 1870-talet som arbetarlänga för hammarsmederna och deras familjer.
I boningshuset fanns ursprungligen 6 lägenheter på bottenvåningen och 4 drängkammare på vindsvåningen. På senare tid bodde här ladugårdsarbetare och sågverksarbetare.
Skiss över lägenheterna i Hammarsmedsgården

Det fanns vattenbrunn på gården och utedass på rad i ett uthus som tyvärr brann ner på 1980-talet.

Numera är boningshuset en privatägd 3-familjsfastighet.

Hammarsmedsgård 2020


Ett satellitfoto visar fastigheten Hammarsmedsgården idag.
Hammarsmedsgården satellitfoto

På 1760-talet var bebyggelsen på Jäders holme i det här området av en helt annan karaktär.
Vill du veta mer om detta så kan du läsa här.