Herrgården

Den nya herrgårdsbyggnad som vi ser idag stod färdig 1885 och uppfördes av dåvarande brukspatronen Mårten Holmstedt. 
Mårten Holmstedt (1825-1903) kom från Ekebyhammar och köpte Jädersbruk 1871. Han var i sitt första äktenskap gift med Constance Stenberg (1830-1872), köpmansdotter från Kungsgården i Arboga. Paret fick en dotter, som bara levde något år och året efter, 1872, dog Constance Stenberg.
År 1874 gifte Mårten om sig med Constance Bergenstråhle , som var 18 år yngre och mycket förmögen. Constances och hennes syster Hilma Bergenstråle och moster Hilma von Platen hade tillsammans ärvt en stor förmögenhet med bl.a. ett gods i Olivehult i Östergötland.
Med detta äktenskap fick Mårten ekonomiska möjlighet att riva den gamla herrgården från 1675, som kändes allt för liten för familjens stora umgängeskrets och därmed livligt sällskapsliv med många gäster. Virket från den rivna herrgården användes bl.a. till att bygga nya arbetarbostäder såsom Museum och Slottet.

Constance Bergenstråhle var medelpunkten i sällskapslivet och det fortsatte även sedan Mårten Holmstedt avlidit 1903. Det fanns många officerare i släkten och otaliga baler, middagar och jakter ordnades i herrgården.

Herrgården 1900

Den nya herrgårdsbyggnaden en som den såg ut i början på 1900-talet. Den är utförd i italiensk villastil och var ursprungligen mörkt ockragul med mörkbruna snickerier, målade för att se ut som ädelträ. Sin nuvarande färg fick byggnaden på 1930-talet. Flygelbyggnaden till höger på bilden är från 1700-talets första hälft.

I herrgården residerade ”herrskapet” med sin stora kökspersonal – mamsell, husor, köksor och pigor.
Ingen fick komma i närheten av herrgården utan tillstånd.
Varje lördag fick de trädgårdsanställda i uppdrag att noga kratta grusgångarna framför byggnaden trots att kusken kanske ett par minuter senare körde fram med häst och vagn.
På den västra gaveln fanns köksingången och på den på sydsidan mot ån en källaringång. De största och finaste frukterna – äpplen och päron – skulle bäras in till källaren och lagras i ett särskilt källarutrymme.

Något som de anställda såg fram emot var den årliga skördefesten. Då var alla inbjudna, även de många torparna så mestadels var men ett hundratal personer. Då bjöds det på mat, stor cigarr och snaps till alla.

Herrgårdeb 2021

Idag är herrgården privatägd.


Den gamla herrgården var daterad år 1675. På den plats där Krusbarts fogdehus tidigare legat uppförde dåvarande faktorn på Jäders bruk Wilhelm Schaeij en tvåvåningsbyggnad med säteritak.
På 1830-talet byggdes ytterligare två flygelbyggnader.
Jäders Herrgård 1873

Jäders bruk herrgård som den såg ut 1873. Fotot taget från norr.

En skildring av Jäders bruks gamla herrgård.