Missionshuset

Den västra delen av huset byggdes omkring 1870 och inrymde då Jäders skola som kom att bli den sista skolbyggnaden som låg på Jäders holme, för 1892 uppfördes en ny skolbyggnad som låg söder om Jäders holme utefter Ramstigen.

På slutet av 1890-talet utökades huset med en kyrksal eftersom det fanns en aktiv Missionsförsamling i Jäder och därefter kom huset att tillhöra Missionsförsamlingen i Arboga som på söndagarna anordnade söndagsskola fram till 1960.
Huset stod sedan tomt fram till 1990-talet.

Det är numera renoverat och i privat ägo.

Missionshus 2020


Ett satellitfoto visar fastigheten Missionshuset idag.
Missionshuset satellitfoto

På 1760-talet var bebyggelsen på Jäders holme i det här området av en helt annan karaktär.
Vill du veta mer om detta så kan du läsa här.