Nya sågen

1933 upphörde verksamheten i den gamla vattendrivna sågen som hade varit verksam sedan mitten av 1800-talet. Byggnaden kom dock att stå kvar ända fram till början på 1940-talet.

Omgående började planeras för byggnation av en helt ny eldriven såg på södra delen av Jäders holme och den stod helt klar 1933-34.

På ett flygfoto som är daterat 1935 ser man området med den nya  eldrivna ramsågen.
Här kan man också se att timret kördes till Ängsholmen och tippades sedan i vattenfåran (dammen) för att sedan uppfordras med ett spel till sågverket.

Arbetsmomentet med att spela upp timret var ett besvärligt arbete. Nere i dammen jobbade två man med hakar på långa skaft och baxade fram stockarna till uppfordringen. Det berättas också att man i vissa fall fick ta en kätting över ryggen och gå ner i den djupa och leriga dammen för att fästa kättingen runt stockarna som sedan kunde spelas upp.
Timret till sågen kom från den egna skogen och från Hjälmare kanalbolagets skog. Timret kördes på dåtidens lastbilar till sågen och Jäders bruk hade bl.a. en egen lastbil med chaufför.

Sågen var en ramsåg där man kunde justera ramarna för de dimensioner (tjocklek) som skulle sågas. Efter sågningen gick virket vidare till kantverket där olika sortiment togs fram.
Bakarna och kantveden kapades i meterlängder och kom i en ränna där det togs omhand och fraktades ut i vedgården och lades upp i travar. Kantveden och bakarna såldes sedan till tegelbruket i Arboga.
Det färdigsågade virket från sågen lastades på en tralla som stabbläggarna tog hand om och forslade på rälsbundna vagnar ut till brädgården där det lades av stabbläggaren i travar för att torka. 

Sågen hade också ett hyvleri för förädling av virket. 

Sedermera kom man att också att tillverka formluckor vid sågen.

 

På det här flygfotot från slutet av 1940-talet ser man området med sågen, brädgården och hyvleri. 
Längst till höger skymtar spången fäbron, som gjorde det möjligt att ta sig över till Ramstigen.

På den här ekonomiska kartan från 1956 ser vi placeringen av sågverket på Jäders holme. Man ser också de räls som var utlagda för att med virkesvagnar kunna frakta virket till brädgården och till grönytan framför verkstadsbyggnaden.

Här kan du läsa om personliga minnen från den nya sågen.


Sågverket lades ner 1967.