Rosenborg

Vi vet inte med säkerhet när huset uppfördes men det finns dokumenterat på en karta från 1905. Därför kan vi anta att huset, likt många andra på Jäders holme, uppfördes i slutet på 1880-talet.

I kyrkoböckerna hittar vi uppgifter om vilka som bott i huset från år 1914.
Boende Rosenborg_01

Huset är numera ombyggt och renoverat till en privatbostad.

Rosenborg 2020

 


 

Ett satellitfoto visar fastigheten Rosenborg idag.

Rosenborg sattelitfoto

På 1760-talet var bebyggelsen på Jäders holme i det här området av en helt annan karaktär.
Vill du veta mer om detta så kan du läsa här.