Personliga minnesberättelser

Här redovisas nedskrivna anteckningar om personer som haft någon anknytning till Jäders bruk.

Meny

Henry Ericson

Inga Söderholm

Karin Johansson

Ulla-Britt Karlsson

Stig Thorén

Arne Gustavsson

Bernt Smeds